Okleiniarka soft HOMAG KF 63

  • Rodzaj:OKLEINIARKA
  • Producent:HOMAG
  • Kod:10026
  • Rok produkcji:2006

Opis ogólny

  • Dane zostaną wkrótce zaktualizowane

Dane techniczne


Strefa podawania elementów
Strefa podawania elementów wyposażona w krążki centrujące element środkowo.

Strefa formatowania i profilowania krawędzi elementu
Strefa formatowania z prawej strony urządzenia:
– Frez zabezpieczający (przeciwwyrwaniowy)
– 3 szt. Agregaty do frezowania wykładanego profilu softowego – „dachprofil”.
– Agregat rozdrabniający – 2 szt. rozdrabniaczy – dolny i górny.
Strefa rozdrabniania z lewej strony maszyny. Agregat do wykonywania rowków nieprzelotowych sterowany pneumatycznie. Agregat posiada możliwość obrotu – realizowanie pneumatycznie.

Strefa okleinowania
1. Możliwość podawania dwóch obrzeży i ich automatyczna wymiana.
2. Okleiniarka umożliwia oklejanie krawędzi prostych i softowych.
3. Topielnik wstępnego podgrzewania granulatu
4. Topielnik wraz z walcem do nanoszenia kleju. W rozwiązaniach firmy HOMAG walec klejowy ma prawe i lewe obroty – umożliwia to nanoszenie kleju na krawędź płyty dla prostych krawędzi oraz na obrzeże w przypadku softu.
5. Główny walec dociskowy
6. Strefa docisku z walców pomocniczych dla krawędzi prostych.
7. Softowa wymienna strefa docisku.
8. Przed strefą okleinowania obudowy zbierające pył ze strefy przykrawędziowej elementu.

Kapówki
Kapówki ukośne pneumatyczne.

Strefa wzdłużnej obróbki krawędzi – frezowanie
Strefa wzdłużnej obróbki krawędzi składa się z dwóch agregatów:
1. Silniki ustawione jeden nad drugim – wstępne frezowanie obrzeża dla elementów o grubości pow. 12 mm.
2. Silniki ustawione po dwóch stronach kolumny agregatu z tastowaniem pionowym i poziomym do frezowania fazy lub promienia.

Strefa wykończeniowej obróbki krawędzi
Składa się z :
1. Cykliny profilowej góra/dół
2. Polerki po 2 szt.